Potilasasiakirjojen seulonnassa korvaavat otantamenetelmät, 2003