Kunnalliset elinkeinotoimen, kuluttajaneuvonnan, talous- ja velkaneuvonnan ja kotitalous- ja käsityöneuvonnan pysyvästi säilytettävät asiakirjat 17.10.2005