Kansallisarkiston VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Kansallisarkiston voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Kansallisarkiston lupaa.

VES 298251

Virastokohtainen tarkentava virkaehtosopimus

Liite 1, henkilökohtainen palkanosa
Liite 2, palkkataulukko
Tarkentava virkaehtosopimus lomarahojen maksuajankohdasta

Sopimus palkkausjärjestelmästä

Liite 1, tehtävien vaativuustasot
Liite 2a, kehityskeskustelulomakkeet
Liite 2b, henkilökohtaisen suorituksen arvioinnin tasot

Sopijaosapuolet: Kansallisarkisto, Pardia ry Juko ry JHL ry

Allekirjoituspäivämäärä: 14.3.2017

Voimassaolo: 1.4.2017–31.1.2018

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat: Netran välilehti VES/TES

Keskustason virka- ja työehtosopimukset valtiovarainministeriön kotisivuilla.