Kansallisarkiston VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Kansallisarkiston voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Kansallisarkiston lupaa.

VES 298251

Virastokohtainen tarkentava virkaehtosopimus

Sopimus palkkausjärjestelmästä

Sopijaosapuolet: Kansallisarkisto, Pardia ry Juko ry JHL ry

Allekirjoituspäivämäärä: 14.3.2017

Voimassaolo: 1.4.2017–31.1.2018

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat: Netran välilehti VES/TES

Keskustason virka- ja työehtosopimukset: Valtiovarainministeriön kotisivut