Kansallisarkiston neuvottelukunta

Kansallisarkiston neuvottelukunnan tehtävänä on tukea ja kehittää viraston toimintaa sekä tehdä aloitteita ja edistää yhteistyötä toimialalla. Neuvottelukunnan jäsenet nimittää ja toimikaudesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kolmivuotiskaudelle 31.12.2019 saakka neuvottelukunnan jäseniksi opetus-ja kulttuuriministeriö on nimittänyt seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja
Professori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto
Varapuheenjohtaja
Professori Kirsi Vainio-Korhonen, Turun yliopisto

Sihteeri
Kehittämispäällikkö Kristiina Laine, Kansallisarkisto

Jäsenet
Professori Henrik Haggren, Aalto-yliopisto
Arkistonjohtaja Juha Henriksson, Arkistoyhcfistys, Musiikkiarkisto
Yliopistotutkija Pekka Henttonen, Tampereen yliopisto
Osastonjohtaja Vesa Hongista, Museovirasto
Opetusneuvos Maija Innola, opetus- ja kulttuuriministeriö
Toiminnanjohtaja Pasi (P.T) Kuusiluoma, Suomen Sukututkimusseura
Arkistonjohtaja Kristina Linnovaara, Svenska Litteratursällskapet i Finland
Arkistonhoitaja Johanna Mela, Kirkkohallitus
Tietojohtaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö
Johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
Erityisasiantuntija Tuula Seppo, Suomen kuntaliitto
Varadekaani, professori Hanna Snellman, Helsingin yliopisto
Ylitarkastaja Anssi Lampela, Kansallisarkisto
Kehittämispäällikkö Anne Wilenius, Kansallisarkisto