READ-hanke alkoi

Kansallisarkiston on mukana kansainvälisessä READ-hankkeessa (Recognition and Enrichment of Archival Documents).

Hankkeen tavoitteena on tuottaa palvelu (virtuaalinen tutkimusympäristö), joka kokoaa yhteen automaattisen käsinkirjoitetun tekstintunnistuksen osaamisen ja teknologiat, arkistoaineistot sekä aineistojen käyttäjät.

Palvelun avulla käsinkirjoitetun tekstin automaattista tunnistamista saadaan kehitettyä yhä paremmaksi ja hankkeen päättyessä on mahdollisuus, että olemme saaneet kehitettyä työkalun käsinkirjoitetun tekstin tunnistamiseen.

Osa Horisontti 2020 -ohjelmaa

Hankkeen kesto on 3,5 vuotta aikavälillä 1.1.2016-30.6.2019. Hanke on osa Euroopan komission rahoittamaa Horizon 2020 -ohjelmaa ja sen budjetti on noin 8,2 miljoonaa euroa. Kansallisarkiston osuus tästä on noin 510 000 euroa. Hankkeen muut kumppanit (13 kpl) tulevat suurilta osin Keski-Euroopasta (Itävalta, Saksa) ja Englannista. Hankekumppanit ovat suurilta osin tutkimuslaitoksia ja yliopistoja.

Kansallisarkiston rooli hankkeessa on toimia arkistona, jolla on digitoituna suuria määriä käsinkirjoitettua arkistoaineistoa. Kansallisarkiston tehtävät keskittyvät kehitettävän palvelun kehittämiseen omille asiakkailleen ja omaan arkkitehtuuriinsa sopiviksi. Myös suurilla digitoiduilla käsinkirjoitetuilla aineistoilla ja käyttäjämäärillä pilotointi on Kansallisarkiston tehtävänä.

Tehtävien myötä tulemme osallistuttamaan asiakkaitamme hankkeen aikana niin kehittämisen tueksi kuin myös käsinkirjoitetun tekstin tunnistamisen mahdollistamiseksi.

Suunnitelmat tarkentuvat hankkeen käynnistyttyä ja sen aikana, joten muutokset edellä mainittuun ovat mahdollisia koko hankkeen ajan.

Lisätietoa READ-hankkeesta saat Euroopan komission sivuilta.

Lisätietoja: kehittämispäälikkö Vili Haukkovaara, Kansallisarkisto, puh. 029 533 7019, etunimi.sukunimi@arkisto.fi