Diplomatarium Fennicum on verkkopalvelu ja tietokanta, joka sisältää suuren enemmistön Suomen keskiaikaa koskevista asiakirjoista, kirjeistä ja tekstikatkelmista. Kansallisarkisto uudistaa Diplomatarium Fennicumin vuonna 2015 alkaneessa hankkeessa ja julkaisi uuden palvelun betaversion Turun kirjamessuilla 1.10.2016. Tällä hetkellä palvelua kehitetään yhteistyössä tutkijayhteisön ja käyttäjien kanssa. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

Uudistunut verkkopalvelu löytyy osoitteesta www.arkisto.fi/df.

Asiakirjat ovat yksi keskiajan tutkimuksen tärkeimmistä lähderyhmistä, ja niitä koskevien tieteellisten editioiden laatiminen on keskeinen tapa tuoda asiakirjalähteitä laajamittaisesti tutkijoiden käyttöön. Pohjoismaissa keskiaikaisten asiakirjojen editiosarjoja, joita usein nimitetään diplomatariumeiksi, on systemaattisesti laadittu 1800-luvun alkupuolelta saakka. Diplomatarium Fennicumin juuret ovat valtionarkistonhoitaja Reinhold Hausenin julkaisemassa Finlands medeltidsurkunder (FMU) teossarjassa (1910–1935), jossa julkaistiin yli 6700 keskiajan Suomeen, käytännössä keskiaikaisen Turun hiippakunnan alueeseen ja ihmisiin, liittyvää tekstiä.

Diplomatarium Fennicum jatkaa Hausenin työtä kehittämällä ja laajentamalla FMU:n luomaa perustaa sekä tarjoamalla aineiston käytettäväksi verkossa modernissa tietokantamuodossa.  Uudistuvaan verkkopalveluun korjataan ja päivitetään vanhoja asiakirjaeditioita sekä tuotetaan uusia. Myös aineiston käytettävyys paranee merkittävästi, mikä näkyy erityisesti uusissa hakutoiminnoissa ja aiempaa tarkemmissa ja kattavammissa tiedoissa alkuperäislähteistä. Alkuperäislähteistä liitetään tietokantaan myös digitaaliset kuvat aina kun mahdollista. Hankkeen tavoitteet on asetettu yhdessä tutkijayhteisön edustajien kanssa, jotta syntyvä tutkimusinfrastruktuuri palvelisi mahdollisimman hyvin keskiajan tutkimuksen tarpeita.

Koneen Säätiön rahoittamasta hankkeesta on tällä hetkellä käynnissä kolmas vuosi, ja valmis tietokanta julkaistaan loppuvuodesta 2017.