Sähköiset tutkimuspalvelut

Kansallisarkistolla on Suomen suurimmat digitoitujen aineistojen kokoelmat ja niiden käyttäjämäärät ovat maan korkeimmat. Sähköisistä aineistoista on tullut olennainen osa akateemista tutkimusta ja ne ovat tuoneet arkiston ja sen palvelut lähemmäksi suurta käyttäjien joukkoa. Kyse on digihumanismin (Digital humanities) eli digitaalisten ihmistieteiden kehittämisestä, jotta tutkimus voi entistä paremmin hyödyntää uutta teknologiaa ja sähköisiä toimintaympäristöjä.

Vuosi 2016 on digihumanismin ja yhteistyön vuosi Kansallisarkistossa. Yhteistyötä tiivistetään entisestään ja etsitään uusia keinoja, joilla käyttäjät pääsevät vaikuttamaan tarjottaviin sähköisiin tutkimuspalveluihin. Kumppaneina on esimerkiksi tutkimusryhmiä ja yksittäisten aineistojen asiantuntijoita.

Rajattujen hankkeiden ohella jokainen käyttäjä pääsee kertomaan toiveistaan, sillä helmikuussa 2016 toteutetaan verkkokysely, jonka tavoitteena on kehittää järjestelmiä ja palveluita entistä paremmin vastaamaan käyttäjien toiveisiin.

Tältä sivulta löytyy ajantasaista tietoa Kansallisarkiston sähköisten tutkimuspalveluiden kehittämisestä.

Raportteja

Raportti Kansallisarkiston käyttäjäkyselystä koskien sähköisten tutkimuspalveluiden kehittämistä

Puheenvuoroja

Professori Mikko Tolonen kertoo digitaalisesta humanismista

Dosentti Anu Lahtinen kertoo tutkimusyhteistyöstä Kansallisarkiston kanssa