http://www.arkisto.fi/uploads/images/NOSTOKUVAT/al_slider_900x197_Birger-fi.jpg

Arkistolaitos

Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja edistää niiden tutkimuskäyttöä. Tehtäviin kuuluu myös alan tutkimus- ja kehittämistoiminta.