Saamelaisalueen koulumuistojen keruu -hanke

Minkälaisia koulumuistoja sinulla on ajalta, jolloin olit oppilaana koulussa? Tai oletko työskennellyt koulussa opettajana tai jossain muussa tehtävässä? Entä millaista oli lähettää oma lapsi opintielle?

Saamelaisarkiston koulumuistojen keruuhanke kutsuu kirjoittamaan koulumuistoista. Aineisto kootaan Saamelaisarkistoon Inariin, jossa se on käytettävissä koululaitoksen historiaa ja saamen kouluhistoriaa koskevia tutkimushankkeita varten.

Voit muistella aikaasi kansakoulussa, oppikoulussa, peruskoulussa, ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa saamelaisten kotiseutualueella.

Tältä sivustolta löydät kirjoitusohjeet ja kysymyksiä, jotka voivat olla apuna muistelemisessa. Voit kuitenkin kirjoittaa myös muista sinulle merkityksellisistä tai mieleenpainuneista kokemuksistasi.

 

Koululaisia luokkahuonessa Menesjävellä 1960-luvulla (Kuva:Siida)

 

Kirjoitusohjeet

Muistele kokemuksiasi ja kirjoita millaista on ollut tai on kouluelämä saamelaisten kotiseutualueella. Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi, omin sanoin. Kirjoituksen pituus on vapaa.

Kerro aluksi kenen näkökulmasta muistelet (oppilaan, opettajan, henkilökunnan tai vanhemman). Voit kertoa sekä muistojasi omalta oppilasajaltasi että muistojasi koulussa työskennellessäsi tai koululaisen vanhempana. Kirjoita eri aikoihin liittyvät koulumuistot eri papereille.

Jos lähetät tekstiä sähköpostin liitetiedostona, käytä mieluiten doc-, rtf-, tai txt –muotoa. Merkitse kuoreen tai sähköpostin aihekenttään tunnus ”Minun koulumuistoni”.

Aineistoa ei palauteta, joten ota itsellesi halutessasi kopio. Jos lähetät tekstisi paperilla, kirjoita vain paperin toiselle puolelle. Älä käytä tarroja, teippejä tai niittejä.

Kirjoita erilliselle paperille tai sähköpostin viestikenttään taustatietosi: nimi, koulutus ja ammatti (myös entiset), syntymäaika ja –paikka, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi sekä allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimelläsi Saamelaisarkistoon tulevaa tutkimuskäyttöä varten. Alaikäisten kirjoituksen arkistointiin tarvitaan huoltajan suostumus. Liitä mukaan tiedot koulusta, jota muistelet: Koulun nimi ja paikkakunta sekä aika, jota muistelusi kuvaa.

Lähetä kirjoituksesi 31.05.2015 mennessä joko postitse osoitteeseen: Saamelaisarkisto, Sajos, 99870 Inari tai sähköpostitse osoitteeseen: keruu.saamelaisarkisto@narc.fi.

Toivomme saavamme muistot kirjoituksina, mutta myös valokuvat, piirustukset, ainevihot tms. ovat tervetullutta materiaalia. Valokuvien, äänitteiden ja muun materiaalin lähettämisestä ota yhteyttä arkistoon etukäteen joko soittamalla +358 295 337 042 tai sähköpostilla: inker-anni.linkola@narc.fi

Kirjoitukset ja muu aineisto arkistoidaan Saamelaisarkistoon Inarin Sajosiin, jossa se on käytettävissä muun muassa koululaitoksen historiaa ja saamen kouluhistoriaa koskevia tutkimushankkeita varten. Keruun järjestää Suomen Kansallisarkisto ja siihen kuuluva Saamelaisarkisto.

 

Koulunpäättäjäiset Outakoskella 1950-luvun alussa. Magga Tapiola (Gáva-Mágga, seisoo tikapuiden edessä) oli koululla töissä (Kuva:Siida)

 

Kysymyksiä muistelemisen tueksi 

Nämä kysymykset voivat olla apunasi muistelemisessa. Voit myös kertoa omista kokemuksistasi näistä kysymyksistä välittämättä.

Kysymyksiä oppilaille

Kysymyksiä huoltajille

Kysymyksiä opettajille

Kysymyksiä koulun muulle henkilökunnalle

Takaisin ylös

 

Kysymyksiä oppilaille:

Kerro koulustasi. Kerro nykyisestä tai aikaisemmasta koulunkäynnistäsi. Kirjoita vapaasti ja omalla tyylilläsi. Voit vastata seuraaviin kysymyksiin tai kertoa muista asioista, jotka ovat jääneet mieleesi ja joilla on ollut sinulle merkitystä.

 • Missä käyt koulua?
 • Käytkö lähikoulua vai oletko valinnut kyseisen koulun jostain erityisestä syystä?
 • Millä luokalla olet? Millaisia oppiaineita sinulla on koulussa?
 • Minkälainen luokka sinulla on? Kuinka paljon luokalla on oppilaita?
 • Kerro opettajastasi tai opettajistasi. Millaiset suhteet oppilailla ja opettajalla on? (esim. Miten puhutellaan opettajaa? Puhutaanko opettajan kanssa muusta kuin kouluasioista?)
 • Mitä oppitunneilla tehdään?
 • Kuvaile tyypillistä koulupäivää.
 • Entä millaisia ovat koulun matkat, retket ja juhlat?
 • Millainen oli ensimmäinen koulupäiväsi?
 • Minkälainen koulurakennus on ja millainen koulun piha on?
 • Mitä teet välitunneilla?
 • Mikä koulussa on mukavaa? Onko jokin vaikeaa?
 • Kerro koulumatkastasi.  Miten tulet kouluun?
 • Mitä kieltä tai mitä kieliä koulussa käytetään? Käytetäänkö eri tilanteissa eri kieliä (esim. oppitunnit, välitunnit, juhlat)? Entä käytätkö eri kieliä eri ihmisten kanssa koulussa (esim. toiset oppilaat, opettajat, keittolan väki, vahtimestari, talonmies)?
 • Osaatko saamea? Jos osaat, missä olet  oppinut saamen kielen?
 • Onko saamelaiskulttuuri esillä koulussa? Jos on, niin miten?
 • Onko koulussa oppilaskuntaa? Osallistutko sen toimintaan? Mitä siellä tehdään?
 • Onko koulussa iltapäiväkerho? Osallistu(i)tko siihen? Mitä siellä tehdään?
 • Onko sinulla läksyjä? Milloin ja missä teet läksyt? Miten suhtaudut läksyihin?
 • Mitä mieltä olet koulunkäynnistä?
 • Miten vanhempasi tai huoltajasi suhtautuvat koulunkäyntiisi?
 • Mitkä ovat parhaimmat ja pahimmat muistosi koulusta?
 • Mitä muuta kouluun tai koulunkäyntiin liittyviä kokemuksia tai ajatuksia mieleesi nousee?

Takaisin ylös

 

Kysymyksiä huoltajalle:

Kerro, millaista on olla koululaisen huoltaja. Kirjoita vapaasti ja omalla tyylilläsi. Voit vastata seuraaviin kysymyksiin tai kertoa muista asioista, jotka ovat jääneet mieleesi ja joilla on ollut sinulle merkitystä.

 • Missä lapsesi käy tai kävi koulua?
 • Millaista on olla koululaisen vanhempi tai huoltaja?
 • Miten lapsen koulunkäynti vaikuttaa arkeenne?
 • Miten sujuu lapsen koulunkäynnin ja perheen elämän ja toimien yhteen sovittaminen?
 • Miten saat tietoa koulusta ja koulun toiminnasta? (esim. puhelut, viestit, reppukirjeet, reppuvihko, Wilma, nettisivut, lapsen kautta, vanhempainillat, kokoukset)
 • Oletko yhteydessä opettajaan tai kouluun? Jos olet, niin miten (esim. puhelin, sähköposti, Wilma, reppuvihko, vanhempainillat, muu)?
 • Minkälaisista asioista olet yhteydessä kouluun?
 • Mitä kieltä käytät, kun olet yhteydessä kouluun? Mitä kielellä koulusta ollaan yhteydessä sinuun?
 • Onko mielestäsi saamelaiskulttuuri tai monikulttuurisuus esillä lapsesi koulussa? Jos on, niin miten? Mitä mieltä olet siitä?
 • Minkälaisia toivomuksia sinulla on koululle?
 • Koetko voivasi vaikuttaa lapsesi koulunkäyntiin (esim. koulun toimintatapoihin)?
 • Tekeekö lapsesi läksyjä kotona? Käyttekö yhdessä läpi läksyjä?
 • Koetko voivasi auttaa lasta läksyissä ja muuhun koulunkäyntiin liittyvässä? Jos et, saako lapsi apua jostakin muualta?
 • Koetko, että koulu asettaa vaatimuksia koululaisen perheelle tai vanhemmalle?
 • Onko lapsesi koulunkäynnin aikana tapahtunut muutoksia koulussa tai koulun ja vanhempien välisessä suhteessa? Jos on, niin mitä? Miten muutokset sujuivat ja miltä ne tuntuivat vanhemman näkökulmasta? (esim. siirtyminen uuteen kouluun, uudet opettajat)
 • Millainen on lapsesi koulumatka? Miten se kuljetaan? Miten koulumatkat mielestäsi sujuvat?
 • Mitä muuta haluaisit tuoda esille tai muistella erityisesti?

Takaisin ylös

 

Kysymyksiä opettajalle:

Kerro muistoja työstäsi opettajana. Kirjoita vapaasti ja omalla tyylilläsi. Voit vastata seuraaviin kysymyksiin tai kertoa muista asioista, jotka ovat jääneet mieleesi ja joilla on ollut sinulle merkitystä.

Opettajaksi ryhtyminen

 • Miten päädyit opettajaksi?
 • Millaisia muistoja sinulla on opettajankoulutuksesta?
 • Entä miksi tai miten ryhdyit opettajaksi Saamelaisten kotiseutualueelle?
 • Millaisia olivat työurasi ensimmäiset vuodet?

Opettajana työskentely

 • Missä koulussa olet työssä nykyään? Millä kouluasteella opetat?
 • Oletko (ollut) työssä yhdessä vai useammassa koulussa?
 • Mikä on mukavinta ja mikä taas haastavinta työssäsi?
 • Oletko kouluttautunut työurasi aikana uusiin tehtäviin tai hankkinut lisäpätevyyttä?
 • Onko opettajan työn luonne muuttunut työvuosiesi kuluessa? Jos on, niin miten?
 • Entä onko oma suhtautumisesi työhösi muuttunut?
 • Millaisia muistoja sinulla on työurasi aikana tapahtuneista suurimmista muutoksista?
 • Millaisia haasteita, mahdollisuuksia tai ongelmia muutokset toivat mukanaan?
 • Mitä muistoja sinulla on uusien laitteiden tai tietotekniikan tulosta kouluun?
 • Millaisia ovat parhaat ja pahimmat muistosi työurastasi opettajana?

Työyhteisö

 • Onko työyhteisösi (koulun johto, vanhemmat ja nuoremmat työtoverit, oppilashuoltohenkilöstö ja koulun muu henkilökunta) muuttunut työurasi aikana? Entä työyhteisösi jäsenten keskinäiset suhteet? Miten?
 • Millainen on opettajainhuoneen merkitys?
 • Onko koulullasi yhteistyötä muiden koulujen kanssa? Jos on, niin minkälaista? Oletko itse (ollut) tässä yhteistyössä mukana?
 • Muuta huomionarvoista koulusta ja työstäsi opettajana?

Oppilaat

 • Millainen on oppilaiden ja opettajien välinen suhde? (esim. Miten opettajaa puhutellaan? Mistä asioista opettajan kanssa puhutaan?)
 • Miten oppilaat suhtautuvat kouluun, opettajaan ja opiskeluun? Onko tässä tapahtunut muutoksia työurasi aikana? (Esim. pukeutuminen, tervehtiminen, sinuttelu, päihteet.)
 • Onko koulussa oppilaskuntaa tai kouluneuvostoa?
 • Miten sinä opettajana suhtaudut oppilaskuntaan, kouluneuvostoon ja kouludemokratiaan?
 • Millaisia ovat suhteet oppilaiden huoltajiin?
 • Muuta?

Koulun kieli tai kielet ja saamelaiskulttuuri

 • Mitä kieltä tai kieliä koulussasi käytetään? Missä tilanteissa mitäkin kieltä käytetään?
 • Mitä kieltä tai kieliä käytät itse oppilaiden kanssa? (Opetustilanteessa? Muuten?)
 • Mitä kieltä tai kieliä käytät koulun henkilökunnan kanssa?
 • Mitä kieltä tai kieliä käytät kirjallisesti työssäsi opettajana?
 • Miten koulussa suhtaudutaan saamen kieleen? Oletko havainnut muutosta saamen kielen käytössä tai siihen suhtautumisessa työurasi aikana?
 • Osaatko saamea? Tarvitsetko saamen kielen taitoa työssäsi? Jos osaat saamea, osasitko sitä jo lapsena vai oletko opiskellut sen aikuisiällä? Osasitko saamea jo ennen opettajaksi ryhtymistä vai oletko opiskellut saamea työssä ollessasi?
 • Vaikuttaako koulun sijainti Saamelaisten kotiseutualueella työhösi? Jos vaikuttaa, niin miten?
 • Onko saamelaiskulttuuri mielestäsi näkyvissä koulun toiminnassa? Jos on, niin miten? Onko tässä asiassa tapahtunut muutoksia työurasi aikana?
 • Miten saamelaiskulttuuriin suhtaudutaan koulussa? Onko suhtautumisessa tapahtunut mielestäsi muutoksia työurasi aikana? Muuta mainittavaa tästä?
 • Muuta huomionarvoista?

Jos olet itse käynyt koulusi Saamelaisten kotiseutualueella, voisitko vielä muistella omaa koulunkäyntiäsi. Voit muisteluksessasi vastata esim. seuraaviin kysymyksiin.

Koulu

 • Missä kävit koulua ja milloin?
 • Millaisia koulurakennus ja luokkahuoneet olivat?
 • Ketkä olivat opettajiasi?
 • Miten pitkä kouluvuosi oli? Milloin lukuvuosi alkoi ja milloin se päättyi? Milloin oli lomia?
 • Minkälaisia oppiaineita opiskeltiin?
 • Millaiset olivat opettajien ja oppilaiden väliset suhteet esim. Miten puhuteltiin? Miten opettajaa kohtaan käyttäydyttiin? Miten opettaja puhutteli oppilaita tai käyttäytyi oppilaita kohtaan?
 • Kuvaile tavallinen koulupäiväsi.
 • Mitä tehtiin oppitunneilla?
 • Mitä tehtiin välitunneilla?
 • Minkälaisia olivat oppilaiden keskinäiset suhteet koulussa?
 • Kuvaile koulussa vietettyjä juhlia tai kouluaikoina tehtyjä retkiä?
 • Minkälaisia sääntöjä koulussa oli? Mistä koulussa palkittiin ja miten? Muistatko rangaistuksia? Millaisia ne olivat ja mistä niitä sai?
 • Oliko koulussa oppilaskuntaa? Osallistuitko sen toimintaan? Mitä siellä tehtiin?

Koulun kieli tai kielet

 • Mitä kieltä tai kieliä opettajan kanssa puhuttiin? Entä koulun muun henkilökunnan kanssa? Vaihteliko kieli tilanteen mukaan? Osasitko koulussa käytettyä kieltä jo ennen koulun alkua?
 • Mitä kieltä puhuttiin muiden oppilaiden kanssa?
 • Entä millä kielellä oppikirjat olivat?

Koulumatka ja asuntola

 • Millainen oli koulumatkasi? Miten sen kuljit? Miten usein kävit kotona?
 • Asuitko asuntolassa kouluaikanasi?
 • Jos asuit, mitä muistat asuntola-ajalta? Millainen asuntola oli ja miten viihdyit asuntolassa?
 • Millaiset olivat asuntolanhoitajan/työntekijöiden ja lasten väliset suhteet? Entä lasten keskinäiset suhteet?
 • Mitä kieltä tai kieliä asuntolassa käytettiin?

Kodin ja koulun suhde

 • Mitä elinkein(oj)a kotonasi harjoitettiin? Miten koulunkäynti ja kodin toimet sopivat yhteen?
 • Millaiset vanhempiesi ja koulun väen suhteet olivat?
 • Miten vanhempasi suhtautuivat koulunkäyntiisi?
 • Miten itse suhtauduit omaan koulunkäyntiisi?
 • Mitkä ovat parhaimmat ja pahimmat muistosi kouluajaltasi?
 • Saitko koulusta oppeja, jotka ovat mielestäsi vaikuttaneet elämääsi tai olleet hyödyllisiä myöhemmin?
 • Muuta huomionarvoista?
 • Mitä muuta haluaisit tuoda esille tai muistella erityisesti?

Takaisin ylös

 

Kysymyksiä koulun muulle henkilökunnalle:

Kerro työstäsi koulussa. Voit kertoa yksittäisiä asioita, jotka ovat jääneet mieleesi ja joilla on ollut sinulle merkitystä. Voit myös vastata muistelossasi alla oleviin kysymyksiin.

Työ koulussa

 • Miten päädyit työhön kouluun?
 • Miten päädyit työhön pohjoiseen/Saamelaisten kotiseutualueelle? Oletko kotoisin paikkakunnalta vai tulitko sinne muualta?
 • Missä koulussa olet työssä?
 • Millaista työtä teet kouluyhteisössä?
 • Millainen on tavallinen työpäiväsi?
 • Mikä on mukavinta työssäsi koulussa?
 • Mikä on työssäsi haasteellisinta?
 • Millaiset suhteet sinulla ja työtovereillasi on koulun johtoon?
 • Millaisia ovat suhteet opettajiin?
 • Millaisia ovat suhteet oppilaisiin?
 • Miten oppilaat suhtautuvat kouluun ja sen henkilökuntaan? (Esim. pukeutuminen, tervehtiminen, sinuttelu, päihteet) Onko tässä tapahtunut muutoksia työurasi aikana?
 • Mitkä ovat olleet suurimmat muutokset työurasi aikana?
  - Jos olet kokenut jonkin suuren muutoksen kuten oppilaitoksen lakkaamisen tai yhdistymisen, kerro kokemuksistasi.
  - Mitä muistoja sinulla on uusien laitteiden ja tietotekniikan tulosta kouluun?
 • Millaisia ovat parhaat ja pahimmat muistosi työuraltasi koulussa?
 • Muuta kouluun ja työhösi liittyvää?

Koulu ja saamelaisuus

 • Vaikuttaako koulun sijainti saamelaisalueella jotenkin työhösi?
 • Näkyykö saamelaiskulttuuri työssäsi ja koulussasi? Jos näkyy, niin miten?
 • Mitä kieltä tai mitä kieliä käytät työssäsi koulussa? Käytätkö eri tilanteissa eri kieliä?
 • Osaatko saamea? Jos osaat, oletko oppinut sen jo lapsena vai oletko opiskellut sen myöhemmin? Osasitko saamea jo ennen töiden aloittamista? Tarvitsetko saamen kielen taitoa työssäsi?
 • Miten koulussa suhtaudutaan saamen kieleen ja saamelaiskulttuuriin? Onko saamelaiskulttuuriin tai saamen kieleen suhtautuminen muuttunut koulussa jotenkin työurasi aikana?
 • Muuta huomioitavaa?

Jos olet itse käynyt koulusi Saamelaisten kotiseutualueella, voisitko vielä muistella omaa koulunkäyntiäsi. Voit muisteluksessasi vastata esim. seuraaviin kysymyksiin. Voit myös kertoa yksittäisiä asioita, jotka ovat jääneet mieleesi ja joilla on ollut sinulle merkitystä.

Koulu

 • Missä kävit koulua ja milloin?
 • Ketkä olivat opettajiasi?
 • Miten pitkä kouluvuosi oli? Milloin lukuvuosi alkoi ja milloin se päättyi? Milloin oli lomia?
 • Minkälaisia oppiaineita opiskeltiin?
 • Millaiset olivat opettajien ja oppilaiden väliset suhteet esim. Miten puhuteltiin? Miten opettajaa kohtaan käyttäydyttiin?
 • Millaisia koulurakennus ja luokkahuoneet olivat?
 • Kuvaile tavallinen koulupäiväsi.
 • Mitä tehtiin välitunneilla?
 • Minkälaisia olivat oppilaiden keskinäiset suhteet koulussa?
 • Kuvaile koulussa vietettyjä juhlia tai kouluaikoina tehtyjä retkiä?
 • Minkälaisia sääntöjä koulussa oli? Mistä koulussa palkittiin ja miten? Muistatko rangaistuksia? Millaisia ne olivat ja mistä niitä sai?

Koulun kieli tai kielet

 • Mitä kieltä opettajan kanssa puhuttiin? Entä koulun muun henkilökunnan kanssa? Osasitko kieltä jo ennen koulun alkua?
 • Mitä kieltä puhuttiin muiden oppilaiden kanssa?
 • Entä millä kielellä oppikirjat olivat?

Koulumatka ja asuntola

 • Millainen oli koulumatkasi? Miten sen kuljit? Miten usein kävit kotona?
 • Mitä muuta haluaisit tuoda esille tai muistella erityisesti?

 

 

Koulujen väliset hiihtokilpailut Ivalossa 1954 (kuva: Siida)

 

Kysymyksiä oppilaille

Kysymyksiä huoltajille

Kysymyksiä opettajille

Kysymyksiä koulun muulle henkilökunnalle

Takaisin ylös

 

Lisätietoja koulumuistojen keruu -hankkeesta tai siihen liittyvästä kyselystä antaa: arkistonhoitaja Inker-Anni Linkola Saamelaisarkistosta, +358 295 337 042 tai sähköpostilla: inker-anni.linkola@narc.fi