Valtakunnallinen yksityisarkistorekisteri

Valtakunnallinen yksityisarkistorekisteri on Kansallisarkiston ylläpitämä viitetietokanta, johon kootaan rekisteriin osallistuvien laitosten omista tietokannoista perustiedot niiden säilyttämistä yksityisarkistoista eli pääasiassa henkilö-, perhe-, suku-, yhdistys- ja yritysarkistoista.

Rekisteri sisältää tiedot lähes 30 laitoksessa säilytettävistä yksityisarkistoista. Tavoitteena on, että jatkossa mahdollisimman monet yksityisarkistoja säilyttävät laitokset osallistuvat rekisterin päivitykseen. Tällaisia laitoksia ovat arkistot, kirjastot ja museot mutta myös eräät muut laitokset.

Rekisteriin sisältyvistä yksityisarkistoista ilmoitetaan arkistonmuodostajan nimi, lyhyt luonnehdinta aineiston sisällöstä, arkiston rajavuodet sekä laajuus hyllymetreinä. Arkistoihin voi liittyä käyttörajoituksia. Tarkemmat tiedot arkistojen sisällöstä ja mahdollisista käyttörajoituksista selviävät säilyttävästä laitoksesta.

Rekisteriin osallistuvat laitokset:

 • Helsingin kaupunginarkisto
 • Kansalliskirjasto
 • Kansan arkisto
 • Keskustan ja maaseudun arkisto
 • Porvarillisen työn arkisto
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS/KIA)
 • Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto (ELKA)
 • Suomen urheiluarkisto
 • Svenska centralarkivet
 • Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS)
 • Tampereen kaupunginarkisto
 • Teatterimuseo
 • Toimihenkilöarkisto
 • Työväen arkisto
 • Urho Kekkosen arkisto
 • Åbo Akademis Bibliotek, Handskriftsavdelingen