Kansallisarkiston aineistot Hallituskadulla

Kansallisarkistossa Hallituskadulla säilytetään ministeriöiden asiakirja-aineistoja lukuun ottamatta ulkoministeriötä, puolustusministeriötä ja valtioneuvoston kansliaa.

Aineistot rajavuosineen on lueteltu sivun alaosassa. Suurin osa aineistosta on syötetty myös Kansallisarkiston Vakka-tietokantaan

Vuonna 1998 toimineiden ja sen jälkeen asetettujen komiteoiden, neuvottelukuntien, lautakuntien, toimikuntien, työryhmien ynnä muiden hankkeiden asiakirjat on rekisteröity valtioneuvoston hankerekisteriin ja arkistoitu hankkeittain hankearkistoihin. 

Hankerekisteristä selviää, onko hankkeiden asiakirjat siirretty Hallituskadulle. Vain päättyneiden hankkeiden pysyvästi säilytettävät asiakirjat siirretään tänne.

Luettelo ennen vuotta 1998 toimineiden komiteoiden, neuvottelukuntien, lautakuntien, toimikuntien ja työryhmien arkistoista lyötyy pdf-luetteloina ministeriöiden aineistoluettelon yhteydestä. Lisäksi aineistoista voi tiedustella suoraan Hallituskadun tutkijasalin päivystäjältä.

Tutkijasalissa on myös mikrokorttien lukulaite.


KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
OIKEUSKANSLERINVIRASTO
OIKEUSMINISTERIÖ
OPETUSMINISTERIÖ
SISÄASIAINMINISTERIÖ
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
TYÖMINISTERIÖ
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
VALTIOVARAINMINISTERIÖ
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
MUITA AINEISTOJA

 

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ 1984–1992
sekä lisäksi seuraavat arkistot/aineistokokonaisuudet:

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1984–1999
sekä lisäksi seuraavat arkistot/aineistokokonaisuudet:

 • Tieliikenneosasto 1984–1994
 • Komiteat, toimikunnat, työryhmät (Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö) 1928–1979
 • Hankerekisteriaineistoa 1995–2003 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1984–1987
sekä lisäksi seuraavat arkistot/aineistokokonaisuudet:

OIKEUSKANSLERINVIRASTO 1984–1993

OIKEUSMINISTERIÖ
Seuraavat arkistot/aineistokokonaisuudet:

OPETUSMINISTERIÖ 1984–1998
sekä lisäksi seuraavat arkistot/aineistokokonaisuudet:

SISÄASIAINMINISTERIÖ 1984–2010
Seuraavat arkistot/aineistokokonaisuudet:

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 1984–1999
(mikrokortteina ministeriön lehtileikkeet 1917–1949)

sekä lisäksi seuraavat arkistot/aineistokokonaisuudet:

 • Lainsäädäntökonspetit vuoteen 2004
 • Johtoryhmän päiväkirjat vuoteen 2006
 • Raittius- ja alkoholiosasto 1984-1987 (mikrokortteina raittiuslautakuntien toimintakertomukset 1961–1976)
 • Vakuutusosasto 1984–1987 (mikrokortteina vakuutusyhdistysten toimintakertomukset 1946–1989, työttömyyskassojen toimintakertomukset 1957–1982, eläke- ja avustuskassojen toimintakertomukset 1947–1990)
 • Malmin vastaanottokeskus 1979–1995
 • Komiteat, toimikunnat, työryhmät 1935–1997
 • Hankerekisteriaineistoa 1993–2006

TYÖMINISTERIÖ 1984-1998
sekä lisäksi seuraavat arkistot/aineistokokonaisuudet:

VALTIONEUVOSTON KANSLIA
Seuraavat arkistot/aineistokokonaisuudet:

 • Komiteat, toimikunnat, työryhmät 1932–1998 
 • Valtion virka-ansiomerkkitoimikunta 1961–1985
 • J.V. Snellmanin koottujen teosten toimituskunta 1982–1999
 • Hankerekisteriaineistoa 1988–2006 
 • Valtioneuvoston pöytäkirjat 1984–1994 (mikrokortteina valtioneuvoston pöytäkirjat 1947–2007)
 • Valtioneuvoston autotoimiston päiväkirjat 1961–1996 (mikrokortteina)
 • Valtioneuvoston julkaisut 1991–1996 (mikrokortteina)

VALTIOVARAINMINISTERIÖ 1984–2002
sekä lisäksi seuraavat arkistot/aineistokokonaisuudet:

 • Tulo- ja menoarvio-osasto/Budjettiosasto 1984–200 (mikrokortteina raha-asiainvaliokunnan pöytäkirjat 1950–1999, budjetin valmisteluasiakirjat 1950–1982)
 • Kansantalousosasto 1983–2003
 • Palkkaosasto 1984–1990
 • Henkilöstöosasto 1990–2004
 • Järjestelyosasto 1984–1989
 • Suunnittelusihteeristö 1966–1990
 • Euroopan unioniasioiden sihteeristö 1992–1994
 • Euroopan Unionin neuvosto 1992–2001
 • Valtion virka-ansiomerkkitoimikunta 1986–2009
 • Muistiot, erillistutkimukset ja selvitykset 1965–2008
 • Virkamiesten aineistoja 1937–1996
 • Komiteat, työryhmät, toimikunnat 1929–1997
 • Hankerekisteriaineistoa 1990–2010

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Seuraavat arkistot/aineistokokonaisuudet:

MUITA AINEISTOJA

 • Säätiöiden tiliasiakirjat 1961–1990 (mikrokortteina säätiöiden tiliasiakirjat 1947–1990)
 • Kilpailuneuvosto 1995–2002
 • Avustushakemukset RAY:n tuotoista 1976–1991
 • UKK in memoriam-toimikunta 1987 (mikrokortteina)
 • J.V.Snellmanin koottujen teosten toimituskunta 1982–1992 (mikrokortteina)
 • Senaatin valtiovaraintoimituskunta 1834–1868 (mikrokortteina)
 • Lääkintöhallitus 1971–1991

Lisäksi pieni määrä eri ministeriöiden tilitoimistojen määräajan säilytettävää palkka-aineistoa.

Sivun alkuun