Community as Opportunity -hanke luo uusia mahdollisuuksia

Kansallisarkisto on mukana Community as Opportunity (CO:OP) -hankkeessa, jonka muodostavat 17 eurooppalaista arkistoa ja yliopistoa. Hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana.

Apua yksityisaineistojen digitointiin

Hankkeessa on kaksi keskeistä osa-aluetta. Ensimmäisenä päämääränä on helpottaa yksityishenkilöiden hallussa olevan arkistomateriaalin digitointia, jakamista ja pitkäaikaissäilytystä.

Tätä tarkoitusta varten Kansallisarkisto on hankkinut liikkuvia digitointiasemia, joita kiinnostuneiden tahojen on mahdollista lainata käyttöönsä. Digitaaliset tiedostot tallennetaan hankkeen perustamalle Topoteekki-alustalle sekä tarvittaessa osallistuvan tahon omalle tallennusvälineelle. Topoteekkiin tiedostot tallennetaan karttapohjalle, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat nähdä tietylle alueelle sijoittuvat kohteet. Luovuttajat joko pidättävät kaikki oikeudet aineistoon (jolloin sitä voi vain katsella) tai suosituksen mukaan antavat sille Creative Commons -lisenssin.

Digitoitavia kokonaisuksia haetaan

Vuoden 2016 aikana on määrä toteuttaa viisi digitointitilaisuutta, joihin kuhunkin odotetaan projektin linjausten mukaisesti 50 osallistujaa ja heiltä kultakin vähintään 40 digitoitavaa kohdetta, esimerkiksi vanhaa valokuvaa.

Mikäli olet halukas tuomaan oman yhteisösi (esim. kotiseutuyhdistys) mukaan hankkeeseen, ota yhteyttä alla mainittuun yhteyshenkilöön. Osallistuminen on yhteisölle maksuton mutta sen tulee kutsua osallistujat koolle ja ehdottaa tarkoitukseen sopivaa tilaa, jonka kohtuullinen vuokra voidaan rahoittaa projektin varoista.

Onnistuessaan hanke ratkaisee useita yksityisten aineistojen digitointiin ja esittämiseen liittyviä pulmia: korkealaatuinen digitointi toteutetaan hankkeeseen hankituilla laitteilla, lisensointi on selkeä, aineisto tulee kaikkien tutkittavaksi paikalliseen Topoteekkiin ja pitkäaikaissäilytys toteutetaan siirtämällä Topoteekkien aineisto Europeana-portaaliin – tästä hankkeen unkarilainen johto käy parhaillaan neuvotteluja Europeanan kanssa.

Uusia arkistokokemuksia useammalle

Hankkeen toinen keskeinen osa on nuorten arkistokokemuksien tarkkailu ja niistä oppiminen. Tähän tarkoitukseen etsimme Helsingistä tai joltakin maakunta-arkistopaikkakunnalta (Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Mikkeli, Oulu, Turku, Vaasa) koululuokka, joka vierailisi arkistossa ja tallentaisi käyntinsä käyttöönsä annettavalla videokameralla. Samalla ryhmä saa perustietoja arkistojen annista ja aineistojen käyttämisestä.

Ilmoita koululuokkasi mukaan

Vierailuun halukkaat koululaisryhmät voi ilmoittaa kehittämispäällikkö Tomi Ahorannalle. Arkistovierailut alkavat vuonna 2017.


Lisätietoja hankkeesta:

Hankkeen kotisivu (englanniksi): coop-project.eu/

Yhteyshenkilö Kansallisarkistossa: kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta, puh. 029 533 7004, etunimi.sukunimi@arkisto.fi