Jaa

Kansallisarkisto on mukana Euroopan komission Community as Opportunity (CO:OP) -hankkeessa, jonka muodostavat 17 eurooppalaista arkistoa ja yliopistoa. Hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana.

Apua yksityisaineistojen digitointiin

Hankkeessa on kaksi keskeistä osa-aluetta. Ensimmäisenä päämääränä on helpottaa yksityishenkilöiden hallussa olevan arkistomateriaalin digitointia, jakamista ja pitkäaikaissäilytystä.

Tätä tarkoitusta varten Kansallisarkisto on hankkinut liikkuvia digitointiasemia, joita kiinnostuneiden tahojen on mahdollista lainata käyttöönsä. Digitaaliset tiedostot tallennetaan hankkeen perustamalle Topoteekki-alustalle sekä tarvittaessa osallistuvan tahon omalle tallennusvälineelle. Topoteekkiin tiedostot tallennetaan karttapohjalle, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat nähdä tietylle alueelle sijoittuvat kohteet. Luovuttajat joko pidättävät kaikki oikeudet aineistoon (jolloin sitä voi vain katsella) tai suosituksen mukaan antavat sille Creative Commons -lisenssin.

Vuoden 2016 aikana toteutettiin viisi digitointitilaisuutta, joihin kansalaiset toivat satoja digitoitavia kohteita, esimerkiksi vanhoja valokuvia ja asiakirjoja.

Onnistuessaan hanke ratkaisee useita yksityisten aineistojen digitointiin ja esittämiseen liittyviä pulmia: korkealaatuinen digitointi toteutetaan hankkeeseen hankituilla laitteilla, lisensointi on selkeä, aineisto tulee kaikkien tutkittavaksi paikalliseen Topoteekkiin ja pitkäaikaissäilytys toteutetaan siirtämällä Topoteekkien aineisto Europeana-portaaliin.

Uusia arkistokokemuksia useammalle

Hankkeen toinen keskeinen osa on nuorten arkistokokemuksien tarkkailu ja niistä oppiminen. Tässä tarkoituksessa ryhmä järvenpääläisiä lukiolaisia vieraili Kansallisarkistossa ja tutustui kotipaikkakunnaltaan kotoisin olleiden, sodassa menehtyneiden henkilöiden historiaan arkistoaineiston pohjalta. Samalla ryhmä sai perustietoja arkistojen annista ja aineistojen käyttämisestä. Projekti jatkuu ensi vuonna.

 


Lisätietoja hankkeesta:

Hankkeen kotisivu

Yhteyshenkilö Kansallisarkistossa: kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta, puh. 029 533 7004, etunimi.sukunimi@arkisto.fi